DOKUZ YAŞ GURUBU ÇOCUKLARIN GENEL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ

DOKUZ YAŞ GURUBU ÇOCUKLARIN GENEL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ

2009-09-07 00:10:00

                 Bu yaş grubu çocuklar güvene dayanan, açık dürüst, sıcak ve sevgi dolu bir ilişki isterler Büyüklerinden bu ilişkileri bulamadıkları takdirde davranış bozukları oluşur Bu yaş grubu çocukların ihtiyaçlarına saygı duyarak, sevecen, öğrenme isteği duyurarak, insancıl yaklaşımlarla iletişim kurmalı Bulunduğu ortamlar demokrasi kavramı içinde geçmelidir Bu öğrenciler arasında farklılıklardan çok benzerlikler vardır Öğrendiklerini anladıklarında, zevk duyarlar Kötü sonuç aldıklarında, başarısız olduklarında hayal kırıklığına uğrarlar Bağımlı olmaya eğimlidirler Başarılı oldukları söylendiğinde kendilerini beğenirler Başarısız oldukları söylendiğinde bu duyguyu kaybederler Bu yaş çocuklar dinleyerek öğrenmek isterler                  Öğretmenine ebeveynlerine çok güvenir, onların hata yapmayacaklarına inanırlar Benliğini bulmaya başlar, Büyüklerin takılıp utandırmalarını istemezler “uğraşırsan yapabilirsin “ gibi güven beklerler Davranış bozukluklarının çok uyarılmasını istemezler Bu yaş çocukları olduğu gibi kabul etmek ve sevmek gereklidirBu yaştaki öğrenciler öğretmeninin , coşkulu, tutarlı, çok neşeli, her sorunun cevabım bilen, olarak isterler

Davranışlarını tanıma ve yardımcı olma


               Öğrencinin davranışının nedenlerini aramalı konuşturmalı ve dinlemeli, gerçekleri gösterip olayları çözme yollarını söylenmeli Yalnızlıktan korkan öğrencinin kaygılarının yersiz olduğuna inandırılmalıdır Okuma parçalarındaki olaylar yorumlatmalı, beğenip beğenmediği yönleri söyletmeli ve yaşamlarındaki olaylarla bağlantılar kurmalı, düşündürmeli Çok okuma ile olayların neden, niçinlerini anlamaları sağlamalı
Fikirlerini anlatmasını istediği konular ile ilgili yazılı anlatımlar yaptırılmalı "Siz hangi mesleğe ilgi duyuyorsunuz? Nedenleri ile anlatınız" gibi yazılı anlatım konulan ile duyguları anlamalıdır Bireysel konuşmalar ile problemlerini çözmeli ve güven vermelidir

2 ve 3 Sınıflar 8 - 9yaş grubu çocuklarda psikolojik özellikler:


           Çocuk hakkında isabetli kararlara varmak için onunla ilgili bilgilere ihtiyacımız vardır Çocuk hakkında ne kadar çok ve ne kadar doğru bilgi sahibi olursak onun eğitimi ile ilgili olarak o kadar iyi kararlar verebiliriz Bu çocuk üzerinde de etkilidir 0 da kendi kendine karar vermesi gerektirdiğinde o kadar isabetli karar verme şansına sahip olurKişilik; insanın doğuştan getirdiği ve sonradan kazandığı bedeni Psiko-sosyal bütün özelliklerin birbirine etki ederek meydana getirdiği ahenkli bir bütündür Bunların incelenmesi daha çok gelişim psikolojisinin konusunu teşkil etmektedir Yaşlarına göre ele alırsak;


• 8 yaş grubu çocuklar çok gelişmiş bir hayal gücüne sahiptir Şakadan çok hoşlanır, ansızın güler, hareketli, dikkatsiz, münakaşacı aynı zamanda arkadaş canlısıdır Eleştirilere hassastır, Gücünün üstünde işlere kalkışır Projesini gerçekleştirmek için olağan gayret gösterirler Karşılaştığı problemleri halletme de arzulu ve cesurdur Gerilim boşaltıcı bazı hareketleri (gözlerini kırpıştırma, parmağım emme, mide ağrıları) görülebilir


• 9 yaş grubu daha kavga-gürültü eder Saldırganlık sözel hale gelmiştir Gerilimini ayağını yere vurmak, baş dönmesi, kendi kendisiyle alay etmek gibi yollarla boşaltmaya çalışır Oldukça bağımsız bir hale gelmiştir Kendine güvenir ve kendi kendini eleştirir Başarının önemine inanmıştır Ödül almak için çok çalışır Tartışmayı sever

 

                      AiLENiN KiŞiLiK GELiŞiMiNE ETKiLERi


             Çocuk iyi ve kötü örnekleri ilk defa aile fertlerinden görür Aile hayatının temeli sevgiye, güvene, bağlılığa ve karşılıklı anlayışa dayanır Böyle bir aile yuvası çocuk eğitiminde en elverişli çevredir
Aîle etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
1- Anne-babanın etkisi (otorite)
2- Aileyle birlikte oturan varsa diğer yetişkinlerin etkisi (anne, dede, hala)
3- Hizmetçilerin etkisi
4- Ailedeki çocuk sayısı ve sırasının etkisi
5- Aile hayatındaki düzensizlikler ( Anne veya babanın hastalanması, ölümü, birinin uzun süre diğerlerinden ayrı kalması, anne ve baba arasıdaki geçimsizlikler, ayrılma ve boşanmalar, üvey anne veya babanın çocuğa etkisi)
6- Çocuklar arasında ayrım yapmak
7- îlgisizlik dayak ve cezalar
8- Hatalı eğitim, sayılabilir

                                         Kazandırılacak Davranışlar:


          Oyunlar toplu eğlenceler bakımından da aile çocuğa örnek olmalıdır Piknikler, Sporlar, Okuma ve Müzik bir ailenin üyeleri arasındaki bağı kuvvetlendirir Evde ve okulda çocukların yetenekleri, güzel davranışları, örnek ve zekice söylediği bir söz değerlendirilmeli, el becerilerinin gelişmesi için bozulan, kırılan eşya ve araçları onarmasına fırsat vermelidir Çocuklar ve ergenler niçin yalan söylerler? Birçok neden bulabiliriz Korku azar gibi bir takım üzücü olaylardan kaçınma arzusu, gerçeğin tam olarak ne olduğunu bilmemekten gelen heyecan, başka bir yalancıya benzeme, bencillik, gerçekte olduğundan daha mert ve akıllı, saygıdeğer görünme isteği, kuruntu gibi nedenler sıralanabilir

           Küçük yaştan başlayarak çocuğun yaptığı her yanlış işi göze batmadan önce itiraf etmesi sağlamalıdır Tekin ve yapıcı bilgiler verilmelidir Belki çocuğun yalanları zararsız gibi görülebilir, önemsenmezse büyüdüğünde yalanlar devam ederse karakterinin zayıflamasına neden olur Yalancılığın alışkanlık haline gelmesinde en büyük faktör; çocukların yanında yetişkinlerin sık sık yalana başvurmalarıdır Bu nedenle çocukların yanında büyüklerin göz göre göre yalan söylememeleri, konuşmalarına dikkat etmeleri gerekmektedir Çocuklar büyükleri örnek alırlar Yetişkinlerin yalan söylemekten çekinmediklerini gören çocuk zor durumdan kurtulmak için, bazen de övünmek için yalana başvurmayı alışkanlık haline getirebilir

Okuma Alışkanlığı


                Çocuklara okuma zevkini aşılamalı ve okuyacakları kitapları dikkatle seçmeliyiz Anne-baba kitap okuma konusunda, kendileri çocuklarına yol gösterecek yeterlikte bulamayabilir Bu durumda kütüphanelerden yararlanılabilmelidir Çocuklar eline geçen her kitabı okuyacaktır Dikkatli bir öğretmen öğrenciye iyi kitapları tanıtmalı, çocuk kendi başına buyruk bırakılmamalıdır Aile öğretmenin tavsiye ettiği kitapları incelemeli, gözden geçirilmeli kendiside okumalı fîkir edinmelidir Eve dergi, gazete almalı büyüklerin bunları okumalı davranışlarıyla çocuğa örnek olmalıdır Bu gün çocuklara yönelik seviye dergileri yayınlanmakta gazetelerde çocuk sayfalarına yer verilmektedir Bunlar gözden geçirilmelidir Sürümü yüksek tanımmış bir dergi veya gazetedeki hikayeleri çoğu faydalı olmaktan çok zararlı olabilecek durumda olabilir îlkin kendimiz dikkatle gözden geçirmeliyiz ana-baba ve öğretmen olarak göz alıcı bir kapağa güvenerek çocuğumuzun eline tutuşturuvermekten kaçınmalıyızÖğrencilere boş zamanlarında kitaplardan yararlanma alışkanlığı kazandırmalıdır îhtiyaç duydukları kitapları ve konulan arayıp bulma yollan kendilerine öğretilmelidir Bu konuda her şeyden önce onların okuma eğilimlerinin saptanması gerekmektedir kimi çocuklar basit serüven kitaplarından kimileri masallardan, resimli hikayelerden hoşlanır Kimileri ise rastgele okumalarla yetinirler Okumaktan kaçanlara sevebilecekleri kısa yalın kitaplar verilmelidir Öbürlerine eğilimlerine göre derece derece üstün eserler seçilir Okuma sevgisi kazandırmanın bir diğer yolu da çocuğa ilgi duyacağı bir hikaye, masal veya yazıyı çocuğa fark ettirmeden büyüğün okuması bunu daha sonra çocukla sohbeti sırasında anlatması beğendiyse bunu temin edeceği söylenmeli sürpriz bir hediye olarak da verilebilir Bunun terside uygulanabilir, Çocuk okuduktan sonra anlatması istenirOkuma sevgisi ödev olarak verilebileceği gibi ilgi uyandırıcı meraklandırıcı yönleriyle de aşılanabilir Odasında bir kitaplık kurması sağlanmalıdır Kitap listesi yapması okuduğu, okumadığı kitapları tespit etmesi istenmelidir

Duyguların ifade edilmesi


             Kızgınlık, kırgınlık, düşmanlık duygulan; isyan etme, direnme, meydan okuma olarak görülür
Engellenme ; Çok karşı koymalarda
Nefret; Yalan söyleme, duyguları saklama, sinsice davranma
Utanma ; Başkalarını suçlama, dedi kodu yapma
Değersizlik; Hile yapma, başkalarının çalışmalarını sahiplenme
Korku, kaygı, huzursuzluk; Patronluk taslama, zorbalık etme
Mutsuzluk, üzüntü, ruhsal çöküntü ; Yenilgiden nefret etme, yenme gereksinimi duyma
Burukluk, kin ; îşbirliği yapma, örgütlenme,güçsüzlük

                  Fiziki Gelişim

 

 • Bu dönemde çocuk, gücünün üstünde işlere kalkışır.
 • Gerilim boşaltıcı bazı hareketleri (gözlerini kırpıştırma, parmağını emme, mide ağrıları) görülebilir.
 • Yarışları severler.
 • Bir önceki gelişim dönemine göre, bu çağ çocuğunda el göz koordinasyonu daha da gelişmiştir. Bu gelişim yazma, boyama, dikiş dikme, makas kullanma vb. faaliyetleri daha iyi yapmalarını sağlar.
 • Fiziksel etkinlikler daha fazla olduğu için kazalara daha sık rastlanır

 

                     Zihin Gelişimi

 

 • Bu yaş çocukları dinleyerek öğrenmek isterler.
 • Kuralların nedenlerini ve anlamlarını fark etmeye başlarlar.
 • Olaylar arasında neden – sonuç ilişkileri kurabilecek bilişsel yeterliliğe erişmişlerdir. 
                  Duygusal Gelişim

 

 • 8 yaş grubu çocukları çok gelişmiş bir hayal gücüne sahiptirler.
 • Gerilimini; ayağını yere vurmak, kendi kendisiyle alay etmek gibi yollarla boşaltmaya çalışırlar.
 • Çocuk bu dönemde oldukça bağımsız bir hale gelmiştir. Kendine güvenir ve kendi kendini eleştirir.
 • Şakadan çok hoşlanırlar, ansızın gülerler.
 • Hareketli, dikkatsiz, münakaşacı ama aynı zamanda arkadaş canlısıdırlar.
 • Karşısındaki kişilerin duygularına karşı daha hassastırlar. Özellikle yakın çevresini hayal kırıklığına uğratmaktan çekinirler.
 • Merak duygusu gelişmiştir. Özellikle hiç görmediği yerler ve karşılaşmadığı insanlar hakkında oldukça meraklıdırlar.
 • Bu yaş çocuklarının hemen hepsinde, arkadaşları tarafından ilk tercih edilen kişi olma isteği vardır.

 

                    Ahlâki Gelişim

 

 • Bu dönem çocuklarının adalet duyguları gelişmiştir. Kendinden zayıflara karşı hoşgörülüdürler
 • Çevrenin tutumuna göre çocuğun kendine olan saygısı gelişir
 • Kuralların ya bozulmaması ya da sadece kendileri tarafından değiştirilmesi gibi benmerkezci bir yaklaşımları vardır. Bu daha çok, henüz kendini değerlendirme becerisine sahip olamamalarından kaynaklanır.
                       Sosyal Gelişim

 

 • Bu yaş grubu çocukları güvene dayanan, açık, dürüst, sıcak ve sevgi dolu bir ilişki isterler.
 • Arkadaş, bu yaş çocuğu için her şey demektir. Bu arkadaş beğenisi güçlü bir ihtiyaca da dönüşmektedir; ama aynı zamanda entrika ve güç savaşları da önemlidir.
 • Arkadaş seçiminde daha titiz olurlar. 1–2 tane iyi ve sürekli arkadaşları olabilir ancak sevmedikleri arkadaşları da olabilir.
 • Sırdaş olmak çok önemlidir ancak çok iyi sır saklayamazlar.
 • İşbirliğine önem verirler.
 • Küçük grup oyunlarını severler. Oyunlarda kuralları kesin ve değişmez olarak algıladıkları için, grup oyunlarında kuralların değiştirilmesine karşı çıkarlar.
 • Oyun ve ilgi, evden sokağa kaymıştır. Oturmak yerine koşmayı, bisiklete binmeyi tercih ederler. Bu durum bazen çocukların akran grupları arasında kabul görmelerine de olanak sağlayabilir.
 • Öğretmenine, ebeveynlerine çok güvenir, onların hata yapmayacaklarına inanırlar.
 • Karşılaştığı problemleri halletmede arzulu ve cesurdur.
 • 9 yaş grubu çocukları daha çok kavga ve gürültü ederler.
 • Saldırganlık sözel hale gelmiştir.
 • Erkeklerde kızlara karşı gruplaşmalar başlar. Kızlarda da erkeklere karşı olabilir.
 • Arkadaşlarıyla yalnız başına havuz ya da spora gidebilirler.
 • Okul çantasını hazırlayıp, spor kıyafetlerini düşünebilirler.
 • Kendi başına telefon edebilirler.
 • Eleştirilere karşı hassastırlar.
 • Başarının önemine inanmışlardır. Ödül almak için çok çalışırlar.
 • Tartışmayı severler.
 • Kız ve erkek çocukların ilgileri ve oyun becerileri bu dönemden itibaren gittikçe birbirinden farklılaşmaktadır.

 

15243
0
0
Yorum Yaz